Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội

06:06 | 18/10/2021

Ngày 13/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4436/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Triển khai thực hiện Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

06:06 | 18/10/2021

Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 3500/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

06:05 | 18/10/2021

Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

Triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tài hành khách bằng đường sắt, đường bộ

06:05 | 18/10/2021

Ngày 13/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 3522/UBND-ĐT về việc triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tài hành khách bằng đường sắt, đường bộ.

Tổ chức Hội nghị "đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19"

06:04 | 18/10/2021

Ngày 13/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị "đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19".

Triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ

06:04 | 18/10/2021

Ngày 14/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 3536/UBND-ĐT về việc triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ.

Triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

06:04 | 18/10/2021

Ngày 15/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 3556/UBND-KGVX về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng"

06:00 | 18/10/2021

Ngày 14/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4439/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng".

Ban hành Chuyên đề số 11"Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ"

05:59 | 18/10/2021

Ngày 14/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4445/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 11"Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ".

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn