LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

09:09 | 12/10/2021

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định quy định "Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội". Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp với dự thảo Quyết định xin gửi về địa chỉ email: vanthu@hanoi.gov.vn

Kết luận Hội nghị giao ban UBND Thành phố quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

02:46 | 06/10/2021

Ngày 02/10/2021, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Anh Dũng ký ban hành Thông báo số 638/TB-UBND về kết luận Hội nghị giao ban UBND Thành phố quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

02:45 | 06/10/2021

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định "Về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội". Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp với dự thảo Quyết định xin gửi về địa chỉ email: vanthu@hanoi.gov.vn

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021

11:51 | 04/10/2021

Ngày 01/10/2021, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Anh Dũng ký ban hành Thông cáo báo chí số 05/TC-UBND về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

05:28 | 09/09/2021

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021

04:12 | 02/09/2021

Ngày 01/9/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công văn số 2893/UBND-TKBT về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021.

Phân công nhiệm vụ Tổ Công tác chuyên trách về lĩnh vực truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19

02:19 | 05/08/2021

Ngày 04/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Thông báo số 09/TB-SCHTP về việc phân công nhiệm vụ Tổ Công tác chuyên trách về lĩnh vực truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Thành lập Tổ Công tác số 01 (chuyên trách về lĩnh vực truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19) trực thuộc Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội

02:15 | 05/08/2021

Ngày 04/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác số 01 (chuyên trách về lĩnh vực truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19) trực thuộc Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Thành lập Tổ Công tác số 01 (chuyên trách về lĩnh vực truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19) trực thuộc Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội

09:40 | 05/08/2021

Ngày 04/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác số 01 (chuyên trách về lĩnh vực truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19) trực thuộc Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn