Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

06:05 | 18/10/2021

Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

Đổi tên Trường Mẫu giáo Mầm non B thành Trường Mầm non B và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mầm non B

10:17 | 12/10/2021

Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4429/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Mẫu giáo Mầm non B thành Trường Mầm non B và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mầm non B.

Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030

09:10 | 12/10/2021

Ngày 08/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022

08:48 | 08/10/2021

Ngày 07/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTC về việc triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022.

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:46 | 08/10/2021

Ngày 08/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021)

08:46 | 08/10/2021

Ngày 08/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021).

Đổi tên Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị thành Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị

11:02 | 06/10/2021

Ngày 05/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4349/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị thành Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị.

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội

11:01 | 06/10/2021

Ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4351/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội.

Triển khai công tác Y tế trường học năm 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:50 | 04/10/2021

Ngày 04/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc triển khai công tác Y tế trường học năm 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn