Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng

08:47 | 08/10/2021

Ngày 06/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 3388/UBND-ĐT về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử ký triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

09:02 | 08/09/2021

Ngày 07/9/2021, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Võ Tuấn Anh ký ban hành Công văn số 9535/VP-ĐT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử ký triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:07 | 28/08/2021

Ngày 27/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Nội

08:09 | 22/11/2019

Ngày 15/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 5744/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố

10:30 | 04/11/2019

Ngày 30/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc Thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố.

Ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:18 | 28/10/2019

Ngày 24/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Đề án "Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"

11:06 | 22/03/2019

Ngày 20/3/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025".

Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:13 | 13/02/2019

Ngày 11/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ trong các Kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của UBND Thành phố

11:15 | 21/01/2019

Ngày 18/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 267/UBND-ĐT về việc rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ trong các Kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của UBND Thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn