Triển khai thực hiện Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

06:06 | 18/10/2021

Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 3500/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng"

06:00 | 18/10/2021

Ngày 14/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4439/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng".

Ban hành Chuyên đề số 11"Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ"

05:59 | 18/10/2021

Ngày 14/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4445/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 11"Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ".

Ban hành Chuyên đề số 9 "Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ"

10:18 | 12/10/2021

Ngày 11/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4410/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 9 "Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ".

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

09:28 | 12/10/2021

Ngày 08/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4404/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

09:27 | 12/10/2021

Ngày 08/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4405/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

09:10 | 12/10/2021

Ngày 08/10/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4403/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

Khen thưởng các tập thể thuộc trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

01:07 | 11/10/2021

Ngày 06/10/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4376/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể thuộc trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

01:06 | 11/10/2021

Ngày 06/10/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4375/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn