Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

09:27 | 12/10/2021

Ngày 08/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4405/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn