Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021

11:51 | 04/10/2021

Ngày 01/10/2021, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Anh Dũng ký ban hành Thông cáo báo chí số 05/TC-UBND về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021.Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn