Kết luận Hội nghị giao ban UBND Thành phố quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

02:46 | 06/10/2021

Ngày 02/10/2021, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Anh Dũng ký ban hành Thông báo số 638/TB-UBND về kết luận Hội nghị giao ban UBND Thành phố quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn