Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

02:45 | 06/10/2021

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định "Về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội". Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp với dự thảo Quyết định xin gửi về địa chỉ email: vanthu@hanoi.gov.vn

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn