Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

05:28 | 09/09/2021

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định xin gửi về hòm thư vanthu@hanoi.gov.vn.


Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội và dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn