Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử ký triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

09:02 | 08/09/2021

Ngày 07/9/2021, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Võ Tuấn Anh ký ban hành Công văn số 9535/VP-ĐT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử ký triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn