Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 230/KH-UBND

  Tổ chức hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19".

  [Ngày ban hành: 13/10/2021] [Ngày hiệu lực: 13/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4436/QĐ-UBND

  Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 13/10/2021] [Ngày hiệu lực: 13/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 228/KH-UBND

  Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

  [Ngày ban hành: 12/10/2021] [Ngày hiệu lực: 12/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 229/KH-UBND

  Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

  [Ngày ban hành: 12/10/2021] [Ngày hiệu lực: 12/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4429/QĐ-UBND

  Về việc đổi tên Trường Mẫu giáo Mầm non B thành Trường Mầm non B và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mầm non B.

  [Ngày ban hành: 12/10/2021] [Ngày hiệu lực: 12/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 227/KH-UBND

  Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

  [Ngày ban hành: 11/10/2021] [Ngày hiệu lực: 11/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4410/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Chuyên đề số 9 "Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ".

  [Ngày ban hành: 11/10/2021] [Ngày hiệu lực: 11/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4405/QĐ-UBND

  Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

  [Ngày ban hành: 08/10/2021] [Ngày hiệu lực: 08/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4404/QĐ-UBND

  Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

  [Ngày ban hành: 08/10/2021] [Ngày hiệu lực: 08/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4403/QĐ-UBND

  Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

  [Ngày ban hành: 08/10/2021] [Ngày hiệu lực: 08/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn