Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 30/2021/QĐ-TTg

  Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

  [Ngày ban hành: 10/10/2021] [Ngày hiệu lực: 10/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1687/QĐ-TTg

  Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

  [Ngày ban hành: 08/10/2021] [Ngày hiệu lực: 08/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1685/QĐ-TTg

  Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 08/10/2021] [Ngày hiệu lực: 08/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 124/NQ-CP

  Về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất.

  [Ngày ban hành: 06/10/2021] [Ngày hiệu lực: 06/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 29/2021/QĐ-TTg

  Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.

  [Ngày ban hành: 06/10/2021] [Ngày hiệu lực: 06/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1662/QĐ-TTg

  Phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biển đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030".

  [Ngày ban hành: 04/10/2021] [Ngày hiệu lực: 04/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1661/QĐ-TTg

  Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

  [Ngày ban hành: 04/10/2021] [Ngày hiệu lực: 04/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1664/QĐ-TTg

  Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  [Ngày ban hành: 04/10/2021] [Ngày hiệu lực: 04/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1663/QĐ-TTg

  Kiện toàn Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  [Ngày ban hành: 04/10/2021] [Ngày hiệu lực: 04/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 27/CT-TTg

  Về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

  [Ngày ban hành: 03/10/2021] [Ngày hiệu lực: 03/10/2021] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn