• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 230/KH-UBND

  13/10/2021

  Tổ chức hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19".

 • 4436/QĐ-UBND

  13/10/2021

  Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội.

 • 228/KH-UBND

  12/10/2021

  Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

 • 229/KH-UBND

  12/10/2021

  Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

 • 4429/QĐ-UBND

  12/10/2021

  Về việc đổi tên Trường Mẫu giáo Mầm non B thành Trường Mầm non B và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mầm non B.

LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định quy định "Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội". Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp với dự thảo Quyết định xin gửi về địa chỉ email: vanthu@hanoi.gov.vn
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 30/2021/QĐ-TTg

  10/10/2021

  Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

 • 1687/QĐ-TTg

  08/10/2021

  Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

 • 1685/QĐ-TTg

  08/10/2021

  Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam.

 • 124/NQ-CP

  06/10/2021

  Về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất.

 • 29/2021/QĐ-TTg

  06/10/2021

  Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn